2013

Výsledky 4. ročníka

1. DRAČIA LÉGIA TRENČÍN

2. NEPTUN CLUB Povodie Váhu Piešťany

3. DRACO COR

4. S.I.S.kovci
5. Tenisové esá
6. Vrbovce
7. The Best Knockers
8. Ženy treba ľúbiť
9. Ares
10. RE/MAX Good Choice
11. Trhači vĺn
12. Draci v práci
13. Draci z ocele
14. Dobrovoľný hasičský zbor Senica
15. Mesto Senica Team 2013
16. Watu Halisi

Program 4. ročníka

09.00 – 13.00
Príchod prihlásených družstiev a registrácia na tréning, tréning

13.00 – 13.30
Slávnostná prísaha na pódiu a predstavenie súťažných družstiev

13.30 – 17.30
Preteky dračích lodí

17.45 – 18.30
Jarda Samson Lenk

18.30 – 19.30
Finálové jazdy

19.30 – 20.30
Rangers – Plavci

20.30 – 21.00
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien primátorom mesta

21.00 – 22.00
Billy Barman

22.00 – 22.25
Vyhlásenie výsledkov súťaže vo varení kotlíkového guláša s Keltom

22.25 – 22.40
Ohňostroj

23.00 – 00.00
Desmod

00.30 – 01.45
Diskotéka

« z 13 »