Pravidlá pretekov

Termín: 30. 07. 2022
Miesto konania: Kunovská priehrada – Senica
Rozhodca závodu: —-
Riaditeľ závodu : Ing. Budinský Marian

Pravidlá:

16 štartujúcich posádok / lodí /.
Každá posádka musí mať 16 členov plus bubeníka a kormidelníka (kormidelníka zabezpečuje organizátor).
Každý člen posádky musí mať oblečenú bezpečnostnú vestu.

V jednej jazde štartujú tri lode naraz.

Dĺžka trate pre jednu jazdu je 150m / + – v závislosti na výške hladiny v deň závodu

Pred prvým kolom sa vylosujú trojice, ktoré absolvujú prvé kolo a to:
A-B-C, D-E-F, G-H-I, J-K-L, M-N-O.

V druhom kole sa na základe dosiahnutého času z prvého kola vytvoria trojice a to podľa poradia:
1-8-15, 2-7-14, 3-6-13, 4-5-12, 9-10-11.
Do tretieho kola postupuje prvých 12 posádok v poradí podľa dosiahnutého lepšieho času z rozjázd prvého a druhého kola. (Nie na základe súčtu časov obidvoch jázd prvého a druhého kola ale na základe času jednej – lepšej jazdy po prvom a druhom kole).

V treťom kole sa podľa poradia lepšieho dosiahnutého času z rozjázd prvého a druhého kola (nie súčtu časov obidvoch jázd prvého a druhého kola – ale na základe jednej – lepšej jazdy) vytvoria trojice a to podľa poradia: 1-8-12, 2-7-11, 3-6-10, 4-5-9.

Do semifinále postupujú prví dvaja z rozjázd tretieho kola + jedna tretia posádka s najlepším časom z tretieho kola, celkom teda 9 posádok.

Semifinále: Podľa časov rozjázd z tretieho kola: 1-6-9, 2-5-8, 3-4-7

Finále: Víťazi semifinálových jázd