prihláška 2

Registrácia na DRAGON BOAT 2022

  • Uzávierka prihlášok je 10. 07. 2022. Bližšie informácie na tel. čísle: 0910 555 333
  • (v prípade, že sa prihlasuje družstvo individuálne zložených osôb, vyplňujú sa údaje: názov družstva, kontaktná osoba, adresa, e-mail, telefón)
  • Vyplnením prihlášky prihlasovateľ potvrdzuje, že uhradí štartovné. V mesiaci júl bude prihlasovateľovi zaslaná k vyplneniu registračná karta s údajmi o súťažiacich členoch družstva , pokyny k platbe a inštrukcie k podujatiu a k pretekom.
 

Overenie